ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նախարարություն

ՀԱԿՈԲ ՍԻՄԻԴՅԱՆ
Նախարար
ՀԱԿՈԲ ՍԻՄԻԴՅԱՆ
Հասցե` 0010, ՀՀ, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, Կառավարական տուն 3 /ընդունարան՝  (+374 11) 818-501, (+374 10) 52-10-99/
Նախարարի խորհրդականներ
Նախարարի մամուլի քարտուղար
Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ
ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ԱՋԱԿՑՈՂ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ