ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
պետ
 Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն

հեռ. (374-11) 818-546

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության
պետի տեղակալ՝ Արման Շահնուբարյան

 Հեռ.     (+374 11) 818-546
 Էլ. հասցե.   a.shahnubaryan@env.am

 

 

Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին

 
 

պետ՝ Հայկ Ղևոնդյան

Հեռ.     (+374 11) 818-541
Էլ. հասցե.   h.ghevondyan@env.am

 

 

Ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի բաժին

 
 

Հեռ.     (+374 11) 818-543

 

 

Ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժին

 

 

պետ` Օրի Ավետիսյան

Հեռ.     (+374 11) 818-545
Էլ. հասցե.   ori.avetisyan@env.am

 

 

Հյուսիսային ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 

 

 պետ` Լևոն Միքայելյան

 Հեռ.      (+374 322) 22805
 Էլ. հասցե. levon.mikaelyan@env.am

 

 

Հրազդանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 
 

պետ` Անդրանիկ Առաքելյան   
Էլ. հասցե. andranik.arakelyan@env.am

 

 

Սևանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 
 

պետ` Աշոտ Սարգսյան
 Էլ. հասցե. ashot.sargsyan@env.am   

 

 

Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 

 

պետ` Արարատ Վարդանյան

Էլ. հասցե. ararat.vardanyan@env.am

 

 

Հարավային ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 
 

 պետ` Արամ Գրիգորյան

 Հեռ.     (+374 285) 67071
 Էլ. հասցե. aram.grigoryan@env.am

 

 

Արարատյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 
 

 պետ` Խաչիկ Հարությունյան
 Էլ.հասցե. khachik.harutyunyan@env.am