ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրօգտագործման թույլտվություններ

Ջրօգտագործման թույլտվության հայտի ձևը (N 1332-Ն որոշում)   Ներբեռնել...

Ջրօգտագործման թույլտվություն ստանալու համար պահանջվող փաստաթղթերը   Ներբեռնել...
Հրաման N496-Լ 29.12․2023թ. Մակերևութային ջրերի օգտագործված պաշարների և ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների հաշվառման նպատակով տվյալների առցանց փոխանցմամբ ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի և փականների կնքման, ապակնքման ակտերի օրինակելի ձեվերը հաստատելու և շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի հուլիսի 9-ի N222-Լ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին  Ներբեռնել...

Մակերևութային ջրերի օգտագործված պաշարների և ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների հաշվառման նպատակով տվյալների առցանց փոխանցմամբ ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի ու փականների ԿՆՔՄԱՆ ԱԿՏ

Մակերևութային ջրերի օգտագործված պաշարների և ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի արդյունահանված պաշարների հաշվառման նպատակով տվյալների առցանց փոխանցմամբ ջրահաշվիչ (ջրաչափիչ) սարքերի ու փականների ԱՊԱԿՆՔՄԱՆ ԱԿՏ

 

Տրամադրված թույտվությունների մասին տեղեկատվություն