ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՈԱԿ-ների տնօրենների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներ

09.01.2023
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ ՇՄՆ «Հայաստանի բնության պետական թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար