ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
պետ`
Միջազգային համագործակցության վարչություն

Հեռ.  (+374 11) 818-513
Էլ. հասցե. ruzanna.grigoryan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ