ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՍԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՐՍԵՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
պետ
Առաջին բաժին

Հեռ.  (374-11) 818-507
Էլ. հասցե. arsen.avetisyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ