ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԵՐԳՈ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ
ՍԵՐԳՈ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ
Գլխավոր քարտուղար

Համակարգում է․

Քարտուղարություն
Ֆինանսատնտեսական վարչություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին

Հեռ.  (+374 11) 818-520
Էլ. հասցե. s.atanesyan@env.am