ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
պետ
Իրավաբանական վարչություն

Հեռ. (+374 11) 818-536
Էլ. հասցե. khachatur.khachatryan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ