ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԼՈՒՍԻՆԵ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
պետ

Ռազմավարական քաղաքականության վարչություն

հեռ. (374-11) 818-515
Էլ. հասցե՝  lusine.avetisyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ