ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐԿԱԴԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ԱՐԿԱԴԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Գլխավոր քարտուղարի տեղակալ