ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԱՐՄԱՆ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
պետ
Հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչություն

Հեռ. (+374 11) 818-528
Էլ. հասցե. arman.avetisyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 պետի տեղակալ` Նարինե Հակոբյան

 Հեռ.      (+374 11) 818-528
 Էլ.հասցե.