ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՍԿԵՀԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՈՍԿԵՀԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
պետ
Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչություն

հեռ. (374-11) 818-514
էլ. հասցե. voskehat.grigoryan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ