ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆՈՆԱ ԲՈՒԴՈՅԱՆ
ՆՈՆԱ ԲՈՒԴՈՅԱՆ
պետ
Կլիմայական քաղաքականության վարչություն

Հեռ.  (374-11) 818-552
Էլ. հասցե՝ nona.budoyan@env.amclimate_change@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ