ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱՆԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Նախարարի մամուլի քարտուղար

Հեռ. (+374 11) 818-555
Էլ. հասցե. press@env.am