ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկատվության տրամադրում

Շրջակա միջավայրի նախարարությունում  տեղեկատվության ազատության համար պատասխանատու անձը նախարարության  հասարակայնության հետ կապերի բաժնի  պետ-մամուլի քարտուղար Անի Հակոբյանն է /հեռ՝ 011-818-555, էլ.փոստ՝ press@env.am, տեղեկատվությունը տեղադրված է շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում /www.env.am/:

 

Տեղեկատվության տրամադրման կարգ
Տեղեկություն ստանալու հարցման օրինակելի ձև
Հաճախ տրվող հարցեր
ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության ստացած հարցումների վիճակագրությունը


ՀԵՏԱԴԱՐՁ ԿԱՊ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ

հ/հ

Պաշտոնը

Անուն, ազգանուն, հայրանուն

Քաղաքային  հեռ

1

Նախարար

Ռոմանոս Պետրոսյան

 

2

Ընդունարան

 

010-52-10-99,
011-818-501

3

Նախարարի տեղակալ

Աննա Մազմանյան

011-818-523

4

Նախարարի տեղակալ

Գայանե Գաբրիելյան

011-818-518

5

Նախարարի մամուլի քարտուղար

Անի Հակոբյան

011-818-555

6

Նախարարրի խորհրդական

Հայկ Ալեքսանյան

011-818-503

7

Նախարարրի խորհրդական

Հարություն Մարտիկյան

011-818-509

8

Գլխավոր քարտուղար տեղակալ

Արկադի Խաչատրյան 011-818-570

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

9

Հողերի և ընդերքի պահպանության  քաղաքականության վարչության պետ

Արման Ավետիսյան

011-818-528
011-818-525

10

Ջրային քաղաքականության վարչության պետ

Լիլիթ Աբրհամյան

011-818-527

11

Կլիմայի քաղաքականության վարչության պետ

Նոնա Բուդոյան

011-818-552

12

Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների և կենսաբազմազանության քաղաքականության վարչության պետ


Ոսկեհատ Գրիգորյան
 

011-818-514

13

Անտառային քաղաքականության վարչության պետի ժ/պ

Արամ Սահակյան

011-818-521

14

Ռազմավարական քաղաքականության վարչության պետ

Լուսինե Ավետիսյան

011-818-515

15

Իրավաբանական  վարչության պետ

Խաչատուր Խաչատրյան

011-818-536

16

Իրավաբանական  վարչության պետի տեղակալ

Արմինե Հովհաննիսյան

011-818-538

17

Միջազգային համագործակցության վարչության պետ

Ռուզաննա Գրիգորյան

011-818-513

18

Ֆինանսատնտեսական վարչության պետ

Մարտին Մարգարյան  

011-818-539

19

Քարտուղարության պետ

Նաիրա Ալավերդյան  

011-818-505

20

Քարտուղարության պետի տեղակալ

Կարինե Քուշքյան 

011-818-506

21

Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության բաժնի պետի ժ/պ

Արամ Սայադյան   

011-818-516

22

Անձնակազմի կառավարման բաժնի պետ

Մերի Բաբայան

011-818-504

23

Առաջին  բաժնի պետ

Արսեն Ավետիսյան

011-818-507

Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչություն

24

Լիցենզիաների, թույլտվությունների և համաձայնեցումների վարչության պետի ժ/պ

Արտյոմ Մխիթարյան

011-818-548

25

պետի տեղակալ

 

011-818-546

26

Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժնի պետ

Սևակ Մաթիլյան

011-818-541

27

Ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժնի պետ

Օրի Ավետիսյան

011-818-545

28

Կենսառեսուրսների թույլտվությունների բաժնի պետ

Սևակ Բալոյան

011-818-581

29

Մթնոլորտ արտանետումների և թափոնների կառավարման բաժնի պետ

Մեխակ Ղազարյան

011-818-530