ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Կոմիտեի նախագահ`

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան,  Ա. Արմենակյան 129 
հեռ.  (+374 10)  65 17 38
էլ.հասցե` info@forestcommitee.am
Web-կայք՝  www.forestcommittee.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե

նախագահի  առաջին տեղակալի` Սերգո Աթանեսյան

հեռ.  (+374 10)  
էլ հասցե` a.petrosyan@forestcommitee.am


նախագահի  տեղակալ` Սևակ Մարկոսյան

հեռ.  (+374 10)  65 02 70
էլ հասցե` hayk.aleqsanyan@env.am


նախագահի  տեղակալի պաշտոնակատար` Արուսյակ Սիրադեղյան

հեռ.  (+374 10)  65 02 70
էլ հասցե` a.siradeghyan@forestcommitee.am
 

 

գլխավոր քարտուղարի պաշտոնակատար՝ Էդուարդ Սեինյան
հեռ.  (+374 10)  65 09 35
էլ հասցե` e.seinyan@forestcommittee.am

 

 

գլխավոր քարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար՝ Լուսինե Ալեքսանյան
հեռ.  (+374 10)  
էլ. հասցե` 

 


ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչություն
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
Իրավաբանական վարչություն

 

ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման բաժին
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Գնումների բաժին
Արտաքին կապերի բաժին
Տնտեսական բաժին
Ընդհանուր բաժին