ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵԽԱԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՄԵԽԱԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
պետ
Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն

հեռ. (374-11) 818-531
Էլ. հասցե՝  mekhak.ghazaryan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ