ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Շրջակա միջավայրի նախարարության, ենթակա մարմինների և կազմակերպությունների հաշվեկշիռներում հաշվառված ավտոտրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ