ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԸՆԴԵՐՔԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդերքի հաշվետվությունների ԱՐԽԻՎ

«Ընդերքօգտագործման թափոնների գույքագրման արդյունքում առանջնացված՝ շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցման առաջնահերթ ծրագրերի իրականացում պահանջող ընդերքօգտագործման թափոնների փակված օբյեկտների, լքված արտադրական լցակույտերի և խախտված տարածքների ցանկն ու նկարագիրը հաստատեկու մասին»   հրաման N337-Լ 11.10.2019թ.

Մետաղական օգտակար հանածոների արդյունահանման արդյունքում գոյացած ընդերքօգտագործման թափոնների լքված/տիրազուրկ արտադրական լցակույտերի և փակված օբյեկտների վերաբերյալ տեղեկատվական բազա

25.01.2022թ. Տեղեկատվություն ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների հաշվետվությունների վերաբերյալ

14.01.2021թ.  ընդերքօգտագործողների կողմից նախատեսվող մշտադիտարկումների  ամփոփ տարեկան հաշվետվությունների վերաբերյալ
«Զանգեզուր պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ - Ներկայացվում է ընկերության մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն.
«ԹԵՂՈՒՏ» ՓԲԸ-ի բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
«ԼԻՃՔՎԱԶ» ՓԲԸ (նոր անվանումը-«ԷՅՋԻԱՐՍԻ» (Արմենիան Գոլդ Րիսորս Քորփորեյշն) ՍՊԸ) - ի բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաշվետվություններ.
«ԷՅԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ, ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի ոսկի-բազմամետաղային հանքերևակում - Ներկայացվում է ընկերության մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն
«ՉԱԱՐԱՏ ԿԱՊԱՆ» ՓԲ («ԿԱՊԱՆԻ ԼԵՌՆԱՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԿՈՄԲԻՆԱՏ» ՓԲ) ընկերության բնապահպանական մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ եռամսյակային հաղորդումներ.
«ԳեոՊրոՄայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ -Ներկայացվում է Արարատի ոսկու կորզման ֆաբրիկայի և Սոթքի հանքի և ազդակիր համայնքների մերձակա տարածքների մշտադիտարկումների արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն
«ՕՍՏ ՄԱՅՆԻՆԳ» ՍՊԸ, Արագածնոտի մարզ, Քասախի ԱԿԽ
«Թումանյան ՃՇՇՁ» ԲԲԸ
«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ
«ԱԽԹԱԼԱՅԻ ԼՀԿ» ՓԲԸ
«ՄՈԴՈւՍ ԳՐԱՆՈւՄ» ՍՊԸ
«ԱՐԱՐԱՏՑԵՄԵՆՏ» ՓԲԸ
«ԱԲԳԱՐՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
«ԲԱՐՈՅԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ» ՍՊԸ
«Յանա Վարդանյան» ՍՊԸ
«Հայկ Վարդանյան» ՍՊԸ
«Lեյմանս մայնինգ» ՍՊԸ
«Կարմիր ավազ» ՍՊԸ
«Ագարակի ՀԷԿ» ա/կ
«Սթոուն Լենդ» ՍՊԸ
«ԷՆ-ԷՌ-ԷՄ (ՆԵՅՉՐԼ ՌԻՍՈՐՍ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ)» ՓԲԸ
«ՆՎԵՐ ԷԴԳԱՐԻ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ» ՍՊԸ
«ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ
«Ախուրյան Կոոպշին» ՍՊԸ