ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃՈՒՄ ԱՐԴՅՈՒՆԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՁԿՆՈՐՍՈՒԹՅՈՒՆ

 


2024թ.  ընթացքում Սևանա լճում սիգ ձկնատեսակի արդյունագործական որսի տեղեկատվություն

Դիմում

Հայտ

Հրաման N99-Լ  25.03.2021թ․ Շրջակա միջավայրի նախարարի 2020 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 332-L հրամանում լրացումներ եվ փոփոխություններ կատարելու մասին

Հրաման N332-Լ 09.09.2020թ․ Սևանա լճում արդյունագործական որսի նպատակով օգտագործվող լողամիջոցների մուտքի և  ելքի տեղամասերը հաստատելու մասին