ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օզոնաքայքայիչ նյութեր

2018 թվականի համար «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Մոնրեալի արձանագրության Հավելված C-ի I խումբ նյութերի (հիդրոքլորֆտորածխածինների) լրացուցիչ փուլով հասանելի չափաքանակը կազմում է 0 տոննա:

2017 թվականի համար  տրամադրված անհատական չափաքանակներ (հիմնական և լրացուցիչ  փուլերով), ներկրումներ և մնացորդներ

 

N/N
կազմակերպություններ
2017թ.
Երկրի քվոտան
114.02 տոննա
Անհատական քվոտա, կգ
Հիմնական փուլ
R -22
Անհատական քվոտա, կգ
Լրացուցիչ փուլ
R 22
Ներկրում,
կգ
2017թվականին
1

Էդվարդ Դավթյան Ա/Ձ

5440
N4
13.09.2016թ.

-

 

 2

Շավ ՍՊԸ

24000
N5
13.09.2016թ.

-

2720   (N2)
1360   (N3)
4080   (N5)
5440   (N6)

3

Այս Թոփ ՍՊԸ

8160
N6
13.09.2016թ.

-

 

4

Ֆրեոն-ՕՊՏ-Արմ ՍՊԸ

20000
N7
13.09.2016թ.

-

 

 5

Ֆաիկ Հարությունյան Ա/Ձ 

17000
N8
13.09.2016թ.

-

 

 6

Մելքումյան և որդիներ ՍՊԸ

10000
N9
13.09.2016թ.

-

 

 7

"Նազարյան Քուլինգ սիսթեմ" ՍՊԸ

-

18200
N1
05.06.2017թ.

15640 (N1)

 8

<<Առուշ>> ՍՊԸ

-

3400
N2
11.07.2017թ.

3400  (N4)

 9

 << Վիվիկա >> ՍՊԸ

 

700
N6
07.09.2017թ.

 Հիմնական փուլով տրամադրվել է     84.6տոննա                
Լրացուցիչ փուլով՝                           22.3 տոննա    առ 14.12.2017թ.
Մնացորդը՝                                       7.12տոննա    առ 14.12.2017թ.

 

Երկրի Քվոտան՝                           114020կգ
Մնացորդը երկրի քվոտայից՝        114020-106900=7120կգ=7,12տոննա    առ  14.12.2017թ
                                    
Անհատական քվոտա՝                         106900կգ 
Մնացորդը անհատական քվոտայից՝    106900- 32640=74260կգ=74,26տ    առ  14.12.2017թ.                           

 

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ /ՔՎՈՏԱՆԵՐԸ   (սահմանված ըստ առանձին նյութերի) - ՀՀ կառավարության 15.03.2007թ.N327-Ն որոշում, փոփ.11.02.16 N 137-Ն 

 

Երկրի քվոտան

2011-2012թթ.   -    անսահմանափակ
2013-2014թթ.   -    126.69 տ/տ
2015թ.-2019թթ.-    114.02 տ/տ
2020-2024թթ.   -      82.35 տ/տ
2025-2029թթ.   -      41.17 տ/տ
2030-2039թթ.   -       3.17 տ/տ
2040-թ-ից սկսած -    0Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի գործածումը Հայաստանի Հանրապետությունում 2016 թվականի կտրվածքով կազմել է 11 458 կգ(ՀՔՖԱ-22 (Հիդրոքլորֆտորածխածիններ)): Անհրաժեշտ տեղեկատվության համար կարելի է օգտվել http://www.saveozone.am կայք էջից: