ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՄՊ դրամագլուխ

Ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխի հաշվեհամարը`
Կենտրոնական գանձապետարան շրջակա միջավայրի նախարարություն

Հ/Հ   900008015019
Ընդերքօգտագործողների կողմից հանքի փակման մոնիթորինգի վճարի հաշվեհամարը`
Կենտրոնական գանձապետարան շրջակա միջավայրի նախարարություն

Հ/Հ   900018006016
  

2022 թվականին օգտակար հանածոյի արդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված և ընդերքօգտագործողներին վերադարձված գումարների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2021 թվականին օգտակար հանածոյի արդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված և ընդերքօգտագործողներին վերադարձված գումարների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2020 թվականին օգտակար հանածոյի արդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված և ընդերքօգտագործողներին վերադարձված գումարների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2019 թվականին օգտակար հանածոյի արդյունահանման և երկրաբանական ուսումնասիրության նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված և ընդերքօգտագործողներին վերադարձված գումարների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թվականին օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով տրամադրված ընդերքօգտագործողների կողմից շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլխին վճարված և ընդերքօգտագործողներին վերադարձված գումարների վերաբերյալ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ընդերքօգտագործողների կողմից խախտված հողերի վերականգնման նպատակով շրջակա միջավայրի պահպանության դրամագլուխ մուտքագրվող գումարները ըստ տարիների

 

2024թ.   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

44 573 964.00

27 711 211.00

 

 

 

2023թ.   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

273 994 141.40

28 512 604.00

17 711 319.00

220 954 269.4

 

2022թ.   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

247 245 640.4

22 354 951.0

33 996 577.0

43 839 407.0

2021թ.   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

150 672 983.00

46 832 321.00

 23 229 690.00

18 716 556.00

2020թ.   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

187 407 563.40

78 002 076.00

71 322 512.00 

89 710 753.40 

2019թ.   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

19 268 634.00

11 876 850.00

158 685 660.40

238 025 104.00

2018թ.   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

5 767 494.0

127 354 184.0

78 436 596.4

113 957 004,40

2017թ.   (դրամ)

I եռամսյակ

II եռամսյակ

III եռամսյակ

IV եռամսյակ

88 873 678.5

1 236 026.3

1 282 280.0

205 793 283.4