ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ
Նախագահ

Հասցե. ՀՀ, ք. Երևան,  Ա. Արմենակյան 129 
հեռ.  (+374 10)  65 17 38
էլ.հասցե`    info@forestcommitee.am
Web-կայք՝  www.forestcommittee.am

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ

Շրջակա միջավայրի նախարարության անտառային կոմիտե

նախագահի  առաջին տեղակալ` Վարդան Սարգսյան

էլ հասցե` info@forestcommitee.am


նախագահի  տեղակալ` Արուսյակ Սիրադեղյան

հեռ.  (+374 10)  65 02 70
էլ հասցե` a.siradeghyan@forestcommitee.am

 

գլխավոր քարտուղար՝ Լուսինե Ալեքսանյան
հեռ.  (+374 10)  65 09 35
էլ հասցե` lusine.alecsanyan@forestcommittee.am

 


ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 

ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Անտառների և անտառային հողերի կառավարման վարչություն
Անտառների հաշվառման և կադաստրի վարման վարչություն
Պայմանագրերով ստանձնած պարտավորությունների հսկողության վարչություն
Ֆինանսատնտեսագիտական և հաշվապահական հաշվառման վարչություն
Իրավաբանական վարչություն

 

ԲԱԺԻՆՆԵՐ
Անձնակազմի կառավարման բաժին
Գնումների բաժին
Արտաքին կապերի բաժին
Տնտեսական բաժին
Ընդհանուր բաժին