ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Տնօրենի ժ/պ

‹‹Դիլիջան›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ

Հասցե` Տավուշի մարզ,ք.Դիլիջան,Թբիլիսյան 2

Հեռ: ( +374 268)-27-032
էլ.հասցե`  dilijannp@mail.ru
 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ