ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ վարչապետի որոշումներ

2021թ.

ՀՀ վարչապետի 16.12.2021թ. N 2046-Ն որոշում
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի նոյեմբերի 12-ի N 1308-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին»

ՀՀ վարչապետի 19.11.2021թ. N1322-Ա որոշում
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ նշանակելու մասին» 

ՀՀ վարչապետի 17.11.2021թ. N1306-Ա որոշում 
«Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» 

ՀՀ վարչապետի 23.09.2021թ. N1048-Ա որոշում 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ նշանակելու մասին» 

ՀՀ վարչապետի 13.09.2021թ. N984-Ա որոշում 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ նշանակելու մասին» 

Վարչապետի  N460-Ա որոշում, 22.04.2021թ.
«Հովհաննես Մարտիրոսյանին Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավար նշանակելու մասին» 

Վարչապետի  N 387-Ա որոշում, 15.04.2021թ.  
«Հայաստանի հանրապետության վարչապետի 2020 թվականի հունիսի 3-ի N 652-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»   

ՀՀ վարչապետի  N 363-Ա որոշում09.04.2021թ 
«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացուցիչ նշանակելու մասին» 

ՀՀ վարչապետի  N923-Ա  որոշում21.04.2020թ.
«ՀՀ վարչապետի 2021 թվականի հուլիսի 2-ի N712-Ա որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին»


01.01.2021թ.- 29.12.2021թ.

 

1.  ՀՀ վարչապետի N320-Լ որոշում, 01.04.2021թ. 
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N745-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

2.  ՀՀ վարչապետի N 636-Լ որոշում
Հայաստանի հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N745 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին 

3.  ՀՀ վարչապետի N 639-Ա որոշում, 10.06.2021թ. 
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 705-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին

4.  Փոխվարչապետի 04․11․2021թ․ N 894-Ա որոշում
Միավորված ազգերի կազմակերպության «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի և Փարիզյան համաձայնագրի պահանջների ու դրույթների կատարման միջգերատեսչական համակարգման խորհրդին կից մշտական միջգերատեսչական աշխատանքային խմբեր ստեղծելու և դրանց կազմերն ու աշխատակարգը հաստատելու մասին

 

01.01.2020թ.-18.09.2020թ.

1. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն և հոկտեմբերի 21-ի N 614-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին” վարչապետի 12.02.2020թ․ N 190-Ն որոշում (2020թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 12)

2. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 706-Ա որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին"  վարչապետի 28.08.2020թ. N 960-Ա որոշում 

3. <<Վահե Ջիլավյանին շրջակա միջավայրի նախարարի առաջին տեղակալ նշանակելու մասին>>  վարչապետի 31.08.2021թ.  N 474 - Ա  որոշում

01.01.2019թ.- 31.12.2019թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ վարչապետի որոշումների ՑԱՆԿ
 1. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 745-Լ որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 15.02.2019թ. N 138 - Լ որոշում

 2. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 745-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 01.06.2019թ. N 662  - Լ որոշում

 3. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" Վարչապետի 26.06.2019թ. N 823-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 43)

 4. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Վարչապետի 16.08.2019թ. N 1138-Ն որոշում(2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 55)

 5. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 322-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" Վարչապետի 28.08.2019թ. N 1204-Ն որոշում (2019թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 57)

 6. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին" Վարչապետի 29.08.2019թ. N 1216.Ա որոշում

 7. «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումը հաստատելու մասին» Վարչապետի 09.09.2019թ. N 1276-Ա որոշում 

 8. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 745- Լ որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություններ եվ N 740- Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 02.12.2019թ. N 1785 - Լ որոշում 

01.01.2018թ.- 28.12.2018թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ վարչապետի որոշումների ՑԱՆԿ
 1. «Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» և «Հայաստանի Հանրապետության ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքների կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկերը հաստատելու մասին»  ՀՀ վարչապետի 19.01.2018թ. N 31-Ա որոշում

 2. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 07.02.2018թ. N 67-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 9)

 3. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N620 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 02.03.2018թ. N 214-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 17)

 4. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 14.03.2018թ. N 248-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 19)

 5. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին" ՀՀ վարչապետի 27.04.2018թ․ N 448-Ն որոշում (2018թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 38)

01.01.2017թ.-31.12.2017թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ վարչապետի որոշումների ՑԱՆԿ
 1.  Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի կառավարման խորհրդի կազմը հաստատելու մասին" ՀՀ վարչապետի 21.06.2017թ. N 613-Ա որոշում
 2. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 02.11.2017թ. N 1244-Ն որոշում (2017թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 66)
01.01.2015թ.-01.12.2015թ. ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարության կողմից մշակված և սահմանված կարգով ընդունված ՀՀ վարչապետի որոշումների ՑԱՆԿ
 1.  "Եղիշ Տերտերյանին, Խաչատուր Խաչատրյանին և Անահիտ Ալեքսանդրյանին Մոսկվա գործուղելու մասին" ՀՀ վարչապետի 12.02.2015թ. N 95-Ա որոշում
 2.  "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 24.02.2015թ. N 142-Ն որոշում (2015թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 11)
 3. "Հայաստանի Հանրապետության կայուն զարգացման ազգային խորհուրդ ստեղծելու, դրա կազմը և աշխատակարգը հաստատելու մասին" ՀՀ վարչապետի 09.03.2015թ. N 167-Ա որոշում
 4.  "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 10.03.2015թ. N 196-Ն որոշում (2015թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 15)
 5.  "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 11.05.2015թ. N 361-Ն որոշում (2015թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 28)
 6.  "Թափոնների մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին" Հայաստանի Հանրապետության օրենքի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների ցանկը հաստատելու մասին" ՀՀ վարչապետի 28.08.2015թ.N786-Ա որոշում
 7. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2010 թվականի մայիսի 6-ի N 322-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 14.10.2015թ. N 949-Ն որոշում (2015թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 70)
 8. "Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին" ՀՀ վարչապետի 30.12.2015թ. N 1286-Ն որոշում (2016թ. պաշտոնական տեղեկագիր N 2)