ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
08.04.2013
ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանական պետական տեսչության բացահայտումները (02.04-05.04.2013թթ)

Բնապահպանական պետական տեսչությանկողմից 02.04-05.04.2013թթ ժամանակահատվածում իրականացված շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների, Բնապահպանական պետական տեսչության վարույթին հանձնված գործերի քննության և տարեկան հաշվետվությունների ընդունման գործընթացում  հայտնաբերված  խախտումների արդյունքում կայացվել է  1.45մլն.դր.ընդհանուր գումարով վարչական տուգանքի 20 որոշում և հաշվարկվել է    1.65մլն.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:  Մասնավորապես`  Բուսական աշխարհիպահպանության ոլորտ  Լոռու տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված ապօրինի ծառահատման գործով 2 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է  112.5հազ.դր ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս: Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի վարույթին հանձնված ապօրինի ծառահատման գործով 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ հաշվարկվել է  414.0հազ.դր ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս: Հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու համար      Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի  կողմից  1 տնտեսվարողի  նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դր գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:     Տավուշի տարածքային բաժնի  կողմից  2 տնտեսվարողների  նկատմամբ կայացվել է 100.0հազ.դր ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում:     Արարատի տարածքային բաժնի  կողմից  6 տնտեսվարողի  նկատմամբ կայացվել է 390.0.0հազ.դր ընդհանուր  գումարի վարչական տուգանքի 6 որոշում:  Հանքանյութի ապօրինի տեղափոխում     Շիրակի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման  համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:      Արագածոտնի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտման  համար 1 ֆիզիկական անձի նկատմամբ կայացվել է 50.0հազ.դր. գումարի վարչական տուգանքի  որոշում:                                                      Թափոնների ոչ ճիշտ տեղադրման համար    Կենսաբազմազնության հողերի թափոնների և վտանգավոր նյութերի  վերահսկողության բաժնի  աշխատակիցների կողմից շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների  համար 2 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 160.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում:                                                                  Փայտանյութի ապօրինի տեղափոխում                                                             Անտառների վերահսկողության բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված  շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների  համար 3 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 300.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 3 որոշում և հաշվարկվել է 931.5 հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:                                                                           Տավուշի տարածքային բաժնի աշխատակիցների կողմից իրականացված  շրջայցերի ընթացքում հայտնաբերված խախտումների  համար 2 ֆիզիկական անձանց նկատմամբ կայացվել է 200.0հազ.դր. ընդհանուր գումարի վարչական տուգանքի 2 որոշում և հաշվարկվել է 197.3 հազ.դր. ընդհանուր գումարի շրջակա միջավայրին հասցված վնաս:                                                                           Ընդհանուր առմամբ Բնապահպանական պետական տեսչության կողմից կիրառված պատժամիջոցներից ՀՀ պետ. բյուջե նշված ժամանակահատվածում մուտք է եղել  1.77մլն.դր. գումար: