ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ՏԻԳՐԱՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Համակարգում է․

Հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչություն
Թափոնների և մթնոլորտ արտանետումների կառավարման վարչություն
Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն
Կենսառեսուրսների կառավարման վարչություն
«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ
«Զվարթնոց ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ

Հեռ. (+374 11) 818 523
Էլ. հասցե. t.gabrielyan@env.am