ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԵՐԻ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՄԵՐԻ ԲԱԲԱՅԱՆ
պետ`
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժին

Հեռ. (374-11) 818-504
Էլ. հասցե. meri.babayan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ