ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Համաձայնագրեր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻՆ

Անվանում ընդունման վայր և տարեթիվ Պայմանագիրը ուժի մեջ է Հայաստանի Հանրապետության կարգավիճակը 
ԳԼՈԲԱԼ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ Ստորագրվել է Վավերացվել է ՀՀ-ի կողմից Ուժի մեջ է ՀՀ համար
«Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար 1971թ.) 1993թ. ՀՀ-ն միացել է որպես իրավահաջորդ 1993թ. 21.12.1975թ.   1993 թ.
ՀՀ-ն միացել է որպես իրավահաջորդ
1993 թ.
«Համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պահպանության մասին» կոնվենցիա (Փարիզ,1972թ.)     1993 թ.
ՀՀ-ն միացել է որպես իրավահաջորդ
1993 թ.
ՄԱԿ-ի «Կենսաբանական բազմազանության մասին» կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո,1992թ. ) 29.12.1993թ․ 1992թ․ 31.03.1993թ․ 14.05.1993թ․
Կարտագենյան արձանագրություն (Մոնրեալ, 2001թ.)     16.03.2004թ․ 29.07.2004թ․
ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա (Նյու Յորք,1992թ.) 21.03.1994թ․ 13.06.1992թ․ 14.05.1993թ․ 21.03.1994թ․
Կիոտոյի արձանագրություն (Կիոտո, 1997թ.) 16.02.2005թ․   26.12.2002թ․ 16.02.2005թ․
Կիոտոյի արձանագրության Դոհայի ուղղում (Դոհա)     31.03. 2017թ․  
Փարիզյան համաձայնագիր (Փարիզ, 2016թ .) 04.11.2016թ․ 20.09.2016թ․ 23.03. 2017թ․ 22.04. 2017թ․
ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի» կոնվենցիա (Փարիզ, 1994թ.) 20.09.1997թ․ 1994թ․ 23.06.1997թ․ 30.09. 1997թ․
«Օզոնային շերտի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Վիեննա, 1985թ.) 22.09.1988թ․   28.04. 1999թ․ 01.10.1999թ
«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» արձանագրություն (Մոնրեալ 1987թ.) 01.01.1989թ․   28.04. 1999թ․ 01.10.1999թ
Մոնրեալի արձանագրության Լոնդոնյան ուղղում     22.10.2003թ․ 26.11.2003թ
Մոնրեալի արձանագրության Կոպենհագենի ուղղում     22.10.2003թ․ 26.11.2003թ
Մոնրեալի արձանագրության Պեկինյան ուղղում     29.09.2008թ․ 18.03.2009թ
Մոնրեալի արձանագրության Մոնրեալի ուղղում     29.09.2008թ․ 18.03.2009թ
ՄԱԿ-ի «Վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային փոխադրման և դրանց հեռացման նկատմամբ հսկողություն սահմանելու մասին» կոնվենցիա (Բազել, 1989թ.) 05.05.1992թ․   26.03.1999թ․ 01.10.1999թ
«Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի կիրառման մասին» կոնվենցիա (Ռոտերդամ, 1998թ.)   1998թ․ 22.10.2003թ․ 26.11.2003թ․
«Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» կոնվենցիա (Ստոկհոլմ, 2001թ.) 17.05.2004թ․   22.10.2003թ․ 17.05.2004թ․
«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա (CITES) (Վաշինգտոն 1979թ.) 10.04.2008 թ. 21.01.2009 թ. 01.07.1975թ․   10.04.2008թ․ 21.01.2009թ․
«Միգրացվող վայրի կենդանիների տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բոնն, 1979թ.) 01.11.1983թ․   27.10.2010թ․ 01.03.2011թ․
«Սնդիկի  մասին» կոնվենցիա Մինամատա, 2013թ.) 16.08.2017թ․ 10.10.2013թ․ 13.12.2017թ․ 13.03.2018թ․
ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՆԵՐ
 ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Մեծ հեռավորությունների վրա օդի անդրսահմանային աղտոտվածության մասին» կոնվենցիա (Ժնև, 1979թ.) 14.05.1996 թ. 21.02. 1997 թ. 16.03.1983թ․   14.05.1996թ․ 21.02. 1997թ․
«Եվրոպայում մեծ հեռավորությունների վրա օդի աղտոտիչների տարածման դիտարկան և գնահատման համատեղ ծրագրի (EMEP) երկարաժամկետ ֆինանսավորման մասին» արձանագրություն 1988թ․   20.10.2013թ․ 21.04.2014թ․
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիա (Էսպո 1991թ.) 14.05.1996 թ. 10.09. 1997 թ. 10.09.1997թ․   14.05.1996թ․ 10.09. 1997թ․
«Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրություն (Կիև 2003թ.) 11.07.2010թ․   25.10.2010թ․ 24.04.2011թ․
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Արդյունաբերական վթարների անդրսահմանային ազդեցության մասին» կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.) 2000թ․   14.05.1996թ․ 21.02. 1997թ․
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի հարցերի առնչությամբ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումնեի ընդունելու գործընթացին հասարակայնության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիա (Օրհուս 1998թ.) 30.10.2001թ․ 1998թ․ 14.05.2001թ․ 01.08.2001թ․
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Միջազգային լճերի և անդրսահմանային ջրհոսքների պահպանության և օգտագործման մասին» կոնվենցիա (Հելսինկի, 1992թ.) 06.10.1996թ.      
«Ջրի և առողջության մասին» արձանագրություն (Լոնդոն, 1999թ.)   1999թ․ Վավերացման փուլում է  
«Շրջակա միջավայրի փոխակերպման տեխնիկական միջոցների ռազմական կամ այլ կարգի թշնամական օգտագործումը արգելելու մասին» կոնվենցիա (Ժնև, 1976թ.) 05.10.1978թ․   04.12.2001թ․ 15.05.2002թ․
Լանդշաֆտների եվրոպական կոնվենցիա (Ֆլորենցիա, 2000թ.) 01.03.2004թ․ 2003թ․ 23.03.2004թ․ 01.07.2004թ․
«Եվրոպայի վայրի բնության և բնական միջավայրի պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բեռն 1979թ.) 01.01.1982թ․ 2006թ․ 26.02.2008թ․ 01.08.2008թ․
Վավերացված կոնվենցիաներ