ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՂՆԵՐ

 

 

 

 

 

Գայանե Գաբրիելյան

ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիա  (Նյու Յորք, 1992թ.)
ՄԱԿ-ի «Կլիմայի փոփոխության մասին» շրջանակային կոնվենցիայի Կիոտոյի արձանագրություն (Կիոտո, 1997թ.)

Պաշտոն` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ
Կոնտակտներ`  հեռ. 011 818 518, g.gabrielyan@env.am
   
 

 

 

 

 

 

Արամ Մեյմարյան

ՄԱԿ-ի «Կենսաբազմազանության  մասին» կոնվենցիա (Ռիո դե Ժանեյրո, 1992թ.)

Պաշտոն` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի տեղակալ
Կոնտակտներ`  հեռ. 011 818 560, a.meymaryan@env.am

 

 

 

 

 

Էլյանորա Գրիգորյան

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիա (Էսպո, 1991թ.)
ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Անդրսահմանային ենթատեքստում շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին» կոնվենցիայի «Ռազմավարական էկոլոգիական գնահատման մասին» արձանագրություն (Կիև, 2003թ.)

Պաշտոն` ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 091 484 820, lararsh@rambler.ru 
   

 

 

 

 

 

Կարեն Ճենտերեճյան

«Միջազգային կարևորության խոնավ տարածքների մասին, հատկապես որպես ջրաթռչունների բնակավայր» կոնվենցիա (Ռամսար, 1971թ.)

Պաշտոն` ՀՀ  շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 502, karen.jenderedjian@env.am 
   

 

 

 

 

 

Կարեն Աղաբաբյան

Համաձայնագիր՝ «Աֆրիկյան-Եվրասիական չվող ջրային թռչունների պահպանության մասին» (AEWA) համաձայնագիր (Հաագա, 1995)

Պաշտոն` Հայաստանի Հանրապետության շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 502, karen.aghababyan@gmail.com 
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 

Անահիտ Ալեքսանդրյան

1. ՄԱԿ-ի «Միջազգային առևտրում առանձին վտանգավոր քիմիական նյութերի և պեստիցիդների վերաբերյալ նախնական հիմնավորված համաձայնության ընթացակարգի մասին» կոնվենցիա (Ռոտերդամ, 1998թ.)
2.
ՄԱԿ-ի «Կայուն օրգանական աղտոտիչների մասին» (Ստոկհոլմ, 2001թ.) կոնվենցիա
3.
ՄԱԿ-ի «Սնդիկի մասին» (Մինամատա, 2013թ.) կոնվենցիա 

Պաշտոն` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ`  հեռ. 011 818 519, anahit.aleksandryan@env.am

   

 

 

 

 

 

Սևակ Բալոյան

«Վայրի կենդանիների միգրացվող տեսակների պահպանության մասին» կոնվենցիա (Բոնն 1979թ.)

Պաշտոն` ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման վարչության պետ
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 530, sevak.baloyan@env.am 
   

 

 

 

 

 

Տաթևիկ Կիրակոսյան

«Անհետացման եզրին գտնվող վայրի կենդանական ու բուսական աշխարհի տեսակների միջազգային առևտրի մասին» կոնվենցիա CITES (Վաշինգտոն 1973թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման վարչության գլխավոր մասնագետ
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 556, t.kirakosyan@env.am 

   

 

 

 

 

 

Նարինե Հակոբյան

ՄԱԿ-ի «Անապատացման դեմ պայքարի մասին» կոնվենցիա (Փարիզ, 1994թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության հողերի և ընդերքի քաղաքականության վարչության պետի տեղակալ
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 528, n.hakobyan@env.am 

   

 

 

 

 

 

Մարի Չաքրյան

ՄԱԿ-ի ԵՏՀ «Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ տեղեկատվության հասանելիության, որոշումների կայացմանը հանրության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» կոնվենցիա (Օրհուս, 1998թ.)

Պաշտոն՝ ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության իրավախորհրդատու
Կոնտակտներ՝  հեռ. 011 818 511, mari.chakryan@env.am