ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՊՈԱԿ-ների տնօրենների թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար հայտարարված մրցույթներ

26.04.2024
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը ՇՄՆ «Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
10.04.2024
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ ՇՄՆ «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար
26.09.2023
Շրջակա միջավայրի նախարարությունը հայտարարում է մրցույթ ՇՄՆ «Արգելոցապարկային համալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի թափուր պաշտոնն զբաղեցնելու համար