ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
18.10.2022
«Իկս Մայնինգ» ՍՊԸ-ի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումը /2-րդ փուլ/ չեղարկվում է

2022թ. հոկտեմբերի 20-ին, ժամը 12:00-ին, Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի Արգավանդ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրում կայանալիք  «Իկս Մայնինգ» ՍՊԸ-ի Արմավիրի մարզի Արգավանդի ավազակոպճային խառնուրդի հանքավայրի «Արգավանդ II» տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումը /2-րդ փուլ/ չեղարկվում է,  կապված նախատեսվող գործունեության վարչական առումով գտնվելու վայրի վերաբերյալ  հայտում ներկայացված տեղեկատվության թերի ներկայացմամբ: