ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
06.03.2023
«Ինտեր Ա.Կ.Վ.Ա.» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Մասիս խոշորացված համայնքի Սիփանիկ վարչական շրջանի տարածքում արտադրական հզորությունների ընդլայնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին»  ՀՀ օրենքով (21.06.2014թ. Հ0-110-Ն), ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված՝ 2023թ. մարտի 15-ին՝ ժամը 11:00-ին, Արարատի մարզի  Մասիս խոշորացված  համայնքի Սիփանիկ վարչական շրջանի ղեկավարի նստավայրում կկազմակերպվի «Ինտեր Ա.Կ.Վ.Ա.» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Արարատի մարզի Մասիս խոշորացված համայնքի Սիփանիկ վարչական շրջանի տարածքում գործող ձկնաբուծարանի արտադրական հզորությունների ընդլայնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկում /2-րդ փուլ/:
ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N1325-Ն որոշման հավելվածով սահմանված ժամկետներում՝ հայտի վերաբերյալ առաջարկություններն ու դիտողությունները գրավոր կարող են ներկայացվել շրջակա միջավայրի նախարարություն՝ «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն»  ՊՈԱԿ-ին:
Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ շրջակա միջավայրի նախարարության պաշտոնական կայքում (www.env.am), ք. Երևան, Բուզանդի 1/3 հասցեում, 011/22-02-17,011/22-02-18: