ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
15.07.2014
Ս.թ. հուլիսի 28-ին տեղի կունենան Դիլիջան քաղաքի Շամախյան տեղամաս, 33 քառ., 11 անտառամասում նախատեսվող հանգստի գոտու կառուցման նախագծի վերաբերյալ լիազորված անձի մասնագիտական եզրակացության, հասարակական և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների վերաբերյալ հասար

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի 10 հոդվածով սահմանված կարգով ս.թ. հուլիսի 28-ին ժամը 12.00-ին Երևան քաղաքի Բաղրամյան առաջին փակուղի 14/1 հասցեում տեղի կունենան Քաղաքացի Սեմար Հարությունյանի կողմից շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննության ներկայացված ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջան քաղաքի Շամախյան տեղամաս, 33 քառ., 11 անտառամասում նախատեսվող հանգստի գոտու կառուցման նախագծի վերաբերյալ լիազորված անձի մասնագիտական եզրակացության, հասարակական և ազդակիր համայնքի ղեկավարի կարծիքների հասարակական լսումներ: