ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05.06.2013
Ս.թ հունիսի 13-ին տեղի կունենան <<Վայոց>> ՓՀԷԿ-ի կառուցման նախագծի վերաբերյալ հասարակական լսումներ

Ս.թ հունիսի 13-ին ժամը12.00-ին ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղի գյուղապետարանում տեղիկունենան<<Սուրբ Աղբյուր>> ՍՊԸկողմիցներկայացված<<Վայոց>> ՓՀԷԿ-իկառուցման  նախագծիվերաբերյալհասարակականլսումներ:

Նախագծայինփաստաթղթերինկարելիէծանոթանալ«Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս29 հասցեում, Հորբատեղի և Արտաբույնքի գյուղապետարաններում  հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 094-30-03-20: