ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05.04.2013
Ս.թ ապրիլի 9-ին ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի քաղաքապետարանում, իսկ ապրիլի 11-ին ժամը 11.00-ին Շիրակի մարզպետարանում տեղի կունենան<<Հյւոսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3 Թալին-Գյումրի ճանապարհի>> հասարակական լսումներ

Ս.թ ապրիլի 9-ին ժամը 12.00-ին ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի քաղաքապետարանում, իսկ ապրիլի 11-ին ժամը 11.00-ին Շիրակի մարզպետարանում /քաղաք Գյումրի/  տեղի կունենան Էյջիս Ինթերնեյշնլ կազմակերպության կողմից ներկայացված <<Հյւոսիս-Հարավ ճանապարհային միջանցքի ներդրումային ծրագրի Տրանշ 3 Թալին-Գյումրի ճանապարհի>> շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման վերաբերյալ հասարակական լսումներ:

Նախագծային փաստաթղթերինկարելի է ծանոթանալ«Բնապահպանականփորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. ԵրևանԿոմիտաս29,  Թալինի քաղաքապետարանում, Շիրակի մարզպետարանում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68, 060-50-68-70: