ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
23.05.2012
Սթ մայիսի 31-ին ժամը 12.30-ին «Վ.Ա.Լ էներգո» ՍՊԸ հասարակական լսումներ

 

 

Սթ մայիսի 31-ին ժամը 12.30-ին «Վ.Ա.Լ էներգո» ՍՊԸ  ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարահունջի գյուղապետարանում կազմակերպում է հասարակական լսումներ՝ «Վ.Ա.Լ." ՓՀԷԿ-ի կառուցման աշխատանքային նախագծի  վերաբերյալ:

Նախագծինկարող եք ծանոթանալ «Բնապահպանական փորձաքննություն» ՊՈԱԿ-ում, ք. Երևան Կոմիտաս 29, հեռ. 22-02-18, 22-14-85, 22-15-68: