ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
20.11.2017
<<Ռենշին>>ՍՊԸ՝ Սասնա Ծռեր 3 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի նախնական գնահատման հայտի հանրային քննարկումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀօրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/ 26-րդհոդվածի 2-րդմասի 1-ին կետով և 7-րդ մասով, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշման հավելվածի 4-րդ գլխի 36-րդ մասով սահմանված կարգով /երկրորդ փուլ/ 2017թ. նոյեմբերի 30-ին, ժամը 12:00-ին ք.Երևան Բյուզանդ 91, 72-րդ տարածք  հասցեում, տեղի կունենան Սասնա Ծռեր 3 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ:

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում (mnp.am), ք. Երևան, Կոմիտաս 29 հասցեում, հեռ. 01022-02-18, 01022-15-68: