ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
27.11.2017
<<Մուլտի Գրուպ Կոնցեռն>>ՍՊԸՀՀ Վայոց ձորի մարզի Էրթիչի քվարցիտների հանքավայրի 3-րդ հանքաշերտի արդյունահանման նախնական գնահատման հայտի հանրային քննարկումներ

<<Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին>> ՀՀ օրենքի /21.06.2014թ. Հ0-110-Ն/, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 19.11.2014թ. N 1325-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով 2017թ. դեկտեմբերի 8-ին ժամը 12:00-ին ՀՀՎայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի քաղաքապետարանի շենքում տեղի կունենան <ՄուլտիԳրուպԿոնցեռն>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Էրթիչի քվարցիտների հանքավայրի 3-րդ հանքաշերտի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտի վերաբերյալ հանրային քննարկումներ (2-րդ հանրային քննարկում):

Փաստաթղթերին կարելի է ծանոթանալ, ք. ԵրևանԿոմիտաս 29 հասցեում, ՀՀ բնապահպանության նախարարության պաշտոնական կայքում՝ www.mnp.am, հեռ. 010221568, 010220218: