ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
17.11.2017
Բոլոր իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց առաջարկվում է ներկայացնել կոնտակտային տվյալները

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ  բնապահպանության նախարարությունը դիմում է բոլոր այն իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց, որոնք զբաղվում են ջրօգտագործման և ջրահեռացման, ինչպես նաև թույլատրելի սահմանային արտահոսքի նորմաների մշակմամբ, մինչ սույն թվականի նոյեմբերի 24-ը իրենց  կոնտակտային տվյալները ներկայացնեն ՀՀ բնապահպանության նախարարություն՝ ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալության կայքում (www.wrma.am) տեղադրելու  համար: