ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
05.02.2024
Մշակվում է «Էս Քոմփանի» ՍՊԸ-ի՝ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի վարչական տարածքում արդյունաբերական և գյուղատնտեսական /ոռոգում 0.5 հա/ նպատակներով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 1,9 լ/վ ջրառ իրականացնելու ջրօգտագործման թույլտվության ստացման նախագիծը

ՀԱՍԱՐԱԿԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Շրջակա միջավայրի նախարարության ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության կողմից ՀՀ ջրային օրենսգրքի և Կառավարության 07.03.2003թ. N217–Ն և N218-Ն որոշումների պահանջների համաձայն մշակվում է «Էս Քոմփանի» ՍՊԸ-ի՝ Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքի վարչական տարածքում արդյունաբերական և գյուղատնտեսական /ոռոգում 0.5 հա/ նպատակներով ստորերկրյա ջրային ռեսուրսից 1,9 լ/վ ջրառ իրականացնելու ջրօգտագործման թույլտվության ստացման նախագիծը: :
Բոլոր շահագրգիռ անձինք, ովքեր կցանկանան ծանոթանալ փաստաթղթի մշակման աշխատանքներին և փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակին, կարող են աշխատանքային օրերին ժամը 17 - ից – 18 - ը դիմել ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության մարմին (հասցեն՝ Կառավարական  3-րդ  տուն, 5-րդ հարկ):
Ծանուցմամբ ներկայացրած փաստաթղթի նախագծի նախնական տարբերակի վերաբերյալ դիտողություններ և առաջարկություններ ներկայացնելու դեպքում  փաստաթղթի  քննարկումը  տեղի  կունենա  2024 թվականի փետրվարի 12-ին ժամը 1600 ին, Կառավարական 3-րդ տուն, 5-րդ հարկ, 541 սենյակ:

Շրջակա միջավայրի նախարարություն