Քաղաքացիների ընդունելություն


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ, ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՏԵՂԱԿԱԼՆԵՐԻ, ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ


ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելություն 2019թ. հունվար, փետրվար ամիսների ընթացքում


ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում քաղաքացիների ընդունելություն 2018թ. դեկտեմբեր ամսվա ընթացքում


ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել  2018թ․մարտ ամսվա քաղաքացիների ընդունելությունը


ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել 2018թ. հունվար ամսին գրանցված քաղաքացիների ընդունելություն


ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՏՅԱՆ

2016-2017 թվականներ
2014 թվական


ՀՀ բնապահպանության նախարարի կողմից կատարված քաղաքացիների ընդունելության վերաբերյալ տեղեկանքներ

2017 թվական

նոյեմբեր
հոկտեմբեր
սեպտեմբեր
հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար

2016 թվական

հունիս
մայիս
ապրիլ
մարտ
փետրվար
հունվար


 27.03.2015  ՀՀ բնապահպանության նախարարի մոտ տեղի է ունեցել քաղաքացիների ընդունելություն

2015թ. փետրվար ամսին ՀՀ բնապահպանության նախարարը ընդունել է 1 քաղաքացու`

  1. Ա. Աթոյան

      2015թ. հունվար  ամսին ՀՀ բնապահպանության նախարարը  ընդունել է 3 քաղաքացու`

  1. Ռ. Ենգիբարյան
  2. Ա.Նազարյան
  3. Ս. Նազարյան

ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում 25.07.2014թ. տեղի ունեցած քաղաքացիների ընդունելության Արձանագրություն

 

<
>