ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
ՄՈՒՇԵՂ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ
Տնօրեն

‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ

Հասցե` Շիրակի մարզ, գ. Բերդաշեն
Հեռախոս՝  (+374 98) 018-007
էլ.հասցե`  lakearpisnco@env.am 

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ