ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԹԱՓՈՒՐ
ԹԱՓՈՒՐ
պետ
 Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչություն

 

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ


Ջրային ռեսուրսների կառավարման վարչության
պետի տեղակալ Արման Շահնուբարյան

 Հեռ.     (+374 11) 818-546
 Էլ. հասցե.   a.shahnubaryan@env.am

 

 

Ջրօգտագործման թույլտվությունների բաժին

 
 

 պետի Ժ/պ՝ Մարիամ Մեժունց

 Հեռ.     (+374 11) 818-541
 Էլ. հասցե. m.mezhunts.env.am

 

 

Ջրային ռեսուրսների կադաստրի վարման և մոնիթորինգի բաժին

 
 

պետ` Գայանե Հովսեփյան

Հեռ.     (+374 11) 818-543
Էլ. հասցե.   

 

 

Ջրավազանային պլանավորման կառավարման բաժին

 

 

պետ` Օրի Ավետիսյան

Հեռ.     (+374 11) 818-545
Էլ. հասցե.   ori.avetisyan@env.am

 

 

Հյուսիսային ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 

 

 պետ` Լևոն Միքայելյան

 Հեռ.      (0322) 22805
 Էլ. հասցե. levon.mikaelyan@env.am

 

 

Հրազդանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 
 

պետ` Անդրանիկ Առաքելյան

Հեռ.   
Էլ. հասցե. andranik.arakelyan@env.am

 

 

Սևանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 
 

պետ` Աշոտ Սարգսյան

Հեռ.    
Էլ. հասցե.   

 

 

Ախուրյանի ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 

 

պետ` Արարատ Վարդանյան

Հեռ.   
Էլ. հասցե.   

 

 

Հարավային ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 
 

 պետ` Արամ Գրիգորյան

 Հեռ.     (+0285) 67071
 Էլ. հասցե. aram.grigoryan@env.am

 

 

Արարատյան ջրավազանային տարածքային կառավարման բաժին

 
 

 պետ` Խաչիկ Հարությունյան

 Հեռ.     (374-11) 818-547
 Էլ.հասցե. khachik.harutyunyan@env.am