ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
պետ`
Վտանգավոր նյութերի և թափոնների քաղաքականության վարչություն

Հեռ.  (374-11) 818-548
Էլ. հասցե` k.sahakyan@env.am


ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ