ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՆԱ ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ
ԱՆՆԱ ՄԱԶՄԱՆՅԱՆ
Նախարարի տեղակալ

Հեռ. (+374 11) 818 523
Էլ. հասցե` a.mazmanyan@env.am