ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

27-02-2020

2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ Շրջակա միջավայրի նախարարության տեխնիկական կարողություննրի ընդլայնում
գնում պլան-1​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ Շրջակա միջավայրի ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ​​​​​​​
գնում պլան-1​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​գնում պլան-2​​​​​​​
գնում պլան-3


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղում» 
​​​​​​​գնում պլան-1​​​​​​​


2020թ
Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ գնում պլան 


2020թ
​​​​​​​Շրջակա միջավայրի նախարարության՝ Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման ծառայություններ գնում պլան​​​​​​​Շրջակա միջավայրի նախարարության տեխնիկական կարողությունների զարգացում գնում պլան «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով


Շրջակա միջավայրի նախարարության «Գնումների մաիսն» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով գնում պլան


Շրջակա միջավայրի նախարարության «Հայաստանի Հանրապետության Արարատի և Արմավիրի մարզերում խորքային հորերի լուծարման կամ կոնսերվացման աշխատանքների» ծրագրով նախատեսված՝ 2019թ.

գնում պլան-1
գնում պլան-2

 


 

Շրջակա միջավայրի նախարարության «Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություն» ծրագրով նախատեսված՝ 2019թ.
գնում պլան-1


Բնապահպանության նախարարության «Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղում» ծրագրով նախատեսված՝ 2019թ.
գնում պլան-1
գնում պլան-2
գնում պլան-3
գնում պլան-4
գնում պլան-5


Բնապահպանության նախարարության «Սևանա լճում և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան և խեցգետնի պաշարների հաշվառման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված՝ 2019թ.
գնում պլան-1


Բնապահպանության նախարարության «Սևանա լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ» ծրագրով նախատեսված՝ 2019թ.
գնում պլան-1

 


Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանության նախարարության տեխնիկական կարողություննրի ընդլայնում» ծրագրով նախատեսված՝ 2019թ.
գնում պլան-1
գնում պլան-
2
գնում պլան-3
գնում պլան-4


Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանության ոլորտում քաղաքականության մշակում, ծրագրերի համակարգում և մոնիտորինգ» ծրագրով նախատեսված՝ 2019թ.
գնում պլան-1
գնում պլան-2
գնում պլան-3
գնում պլան-4
գնում պլան-5
գնում պլան-6
գնում պլան-7
գնում պլան-8
գնում պլան-9
գնում պլան-10
գնում պլան-11
գնում պլան-12
գնում պլան-13
գնում պլան-14
գնում պլան-15


Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում
բաժին` 05, խումբ` 06, դաս` 01, ծրագիր` 09
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» արտաբյուջետային հաշիվ միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1


Սևանա  լճում  և նրա ջրհավաք ավազանում ձկան  և  խեցգետնի  պաշարների  հաշվառման ծառայություններ 
բաժին`  05, խումբ`  04, դաս` 01 ծրագիր`  02
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1


Սևանա  լճի ջրածածկ անտառտնկարկների մաքրման ծառայություններ
բաժին`  05, խումբ`  04, դաս` 01 ծրագիր`  01
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2


Արտասահմանյան պատվիրակությունների ընդունելություն
բաժին`  01, խումբ`  01, դաս` 03 ծրագիր`  04
գնումների պլան
գնումների պլան
-1


Տեսչական մարմինների կարողությունների զարգացում 
բաժին`  05, խումբ`  06, դաս`  01 ծրագիր`  08
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2


Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կարողությունների զարգացում
բաժին`  05, խումբ`  06, դաս`  01 ծրագիր`  03
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2


ՀՀ բնապահպանության նախարարության բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմին 
բաժին`  05, խումբ`  06, դաս`  01 ծրագիր`  07
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2
գնումների պլան-3
գնումների պլան-4
գնումների պլան-5


Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում
բաժին` 05, խումբ` 06, դաս` 01, ծրագիր` 01
ՀՀ բնապահպանության նախարարության 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնումների պլան-1
գնումների պլան-2
գնումների պլան-3

 

 


 

<
>