ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ / ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԼԱՆՆԵՐ

28-08-2020

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք գնում պլան
գնում պլան-պետական բյուջե-24.08.2020թ
գնում պլան-այլ միջոցներ-1-24.08.2020թ
գնում պլան​​​​​​​-այլ միջոցներ-2-24.08.2020թ
​​​​​​​գնում պլան​​​​​​​-այլ միջոցներ-3-24.08.2020թ


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-26.03.2020թ
գնում պլան-ԿԲՀ-26.03.2020թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-28.04.2020թ.


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք 
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-28.04.2020թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-28.04.2020թ.


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-26.02.2020թ
գնում պլան-պետական բյուջե-20.03.2020թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.03.2020թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-07.05.2020թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.08.2020թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-27.08.2020թ


 «Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն»ՊՈԱԿ 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-21.02.2020թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-21.02.2020թ.


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-20.01.2020թ
գ
նում պլան-05.06.2020թ.


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք

գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.02.2020թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-11.02.2020թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-28.04.2020թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-28.04.2020թ.


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-06.02.2020թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-06.02.2020թ


 «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-31.01.2020թ
գնում պլան-պետական բյուջե-31.01.2020թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-21.05.2020թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-06.08.2020թ.


«Անտառային մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-07.02.2020թ.


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2020 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
 գնում պլան-ձեռնարկատիրական-23.01.2020թ.
 գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.03.2020թ.
 գնում պլան-ձեռնարկատիրական-02.04.2020թ.
 գնում պլան-ձեռնարկատիրական-06.07.2020թ.


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
 գնում պլան-ԿԲՀ-04.02.2020թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-28.04.2020թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-28.04.2020թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-28.04.2020թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-24.08.2020թ.


«Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2020 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք  
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-21.01.2020թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-21.01.2020թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-Յուղ-21.01.2020թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-21.01.2020թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-04.03.2020թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-04.03.2020թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-04.03.2020թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-23.03.2020թ.Շրջակա միջավայրի նախարարության «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ 2019 թվականին կատարվելիք
գնում պլան
գնում պլան
գնում պլան
գնում պլան
գնում պլան


«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2019 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-դրամաշնորհային միջոցներ-15.08.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-15.08.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.07.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-07.03.2019թ.


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք 
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-17.09.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-02.05.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-05.03.2019թ.


«Անտառային մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-10.12.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-26.09.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-01.03.2019թ.


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.12.2019թ
գնում պլան-ԿԲՀ-27.11.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-24.06.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-16.05.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-10.04.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-10.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-10.04.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-28.02.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-28.02.2019թ.


 «Զիկատար» բնապահպանական կենտրոն»ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-25.02.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-25.02.2019թ.


 «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-29.10.2019թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-պայմանով-24.10.2019թ
գնում պլան-ԿԲՀ-29.10.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-18.10.2019թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-30.09.2019թ
գնում պլան-պայմանով-26.09.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-29.07.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-19.06.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-պայմանով
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-14.03.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-14.03.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-14.03.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.11.2019թ.


 «Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-06.12.2019թ
գնում պլան-ԿԲՀ-03.10.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-28.06.2019թ
գնում պլան-պետական բյուջե-28.06.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-11.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.04.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-11.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-27.02.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-13.02.2019թ.


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-04.12.2019թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-23.10.2019թ
գնում պլան-ԿԲՀ-04.09.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.05.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-11.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-05.04.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-05.04.2019թ.
գնում պլան-ՄԱԿ-05.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-01.03.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-11.02.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.02.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-18.02.2019թ.


«Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք 
գնում պլան-ԿՕԱ-25.12.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-25.12.2019թ.
գնում պլան-25.12.2019թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-24.10.2019թ.
գնում պլան-Մինամատայի կոնվենցիայի հատուկ միջազգային ծրագիր-24.10.2019թ.
գնում պլան-24.10.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-29.09.2019թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-24.09.2019թ.
գնում պլան-24.09.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-24.09.2019թ.
գնում պլան-ՄԱԿ-24.09.2019թ.
գնում պլան-24.09.2019թ.
գնում պլան-05.09.2019թ.
գնում պլան-23.07.2019թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-23.07.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-23.07.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-11.06.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.06.2019թ.
գնում պլան-22.05.2019թ.
գնում պլան-ՄԱԿ-22.05.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.05.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-19.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-01.03.2019թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-01.03.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-01.03.2019թ.
գնում պլան-ՄԱԿ-01.03.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-15.02.2019թ.


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-17.12.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-17.12.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-16.09.2019թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-27.02.2019թ
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-08.02.2019թ.


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ 2019 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք

գնում պլան-ձեռնարկատիրական-30.08.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-30.08.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-24.05.2019թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-08.04.2019թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-01.02.2019թ.


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2019 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-27.11.2019թ
գնում պլան-24.09.2019թ.
գնում պլան-26.02.2019թ.«Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» ՓԲԸ 2018 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-31.01.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.03.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-02.05.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-27.09.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-29.10.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.12.2018թ.


«Հայաստանի բնության պետական թանգարան» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-02.02.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-02.02.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-14.08.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-14.08.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-17.12.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-17.12.2018թ.


«Զիկատար»բնապահպանական կենտրոն»ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-30.01.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-30.01.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-30.01.2018թ.


«Արփի լիճ» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-17.03.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-17.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-17.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-27.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-18.06.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-30.08.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-17.09.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-27.11.2018թ.


«Խոսրովի անտառ» պետական արգելոց» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-19.03.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-01.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-19.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-19.03.2018թ.


«Զանգեզուր» կենսոլորտային համալիր» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ՊՏԱԾ-Հ-22.02.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-22.02.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-22.02.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-16.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-05.06.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-05.06.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-20.12.2018թ.


«Արգելոցապարկային համալիր» ՊՈԱԿ 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-25.01.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-25.01.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-16.02.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-13.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-13.03.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-11.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.06.2018թ.
գնում պլան-03.07.2018թ.
գնում պլան-16.11.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-16.11.2018թ.
գնում պլան-19.12.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-19.12.2018թ.


«Դիլիջան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-պետական բյուջե-15.03.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-15.03.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-15.03.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-14.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-14.06.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-14.06.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-02.10.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-02.10.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-02.10.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-20.12.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-20.12.2018թ.
գնում պլան-ԿԲՀ-20.12.2018թ.


«Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-պայմանով
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-պայմանով-28.02.2018
գնում պլան-ԿԲՀ-պայմանով-28.02.2018
գնում պլան-10.09..2018
գնում պլան-արտաբյուջե-10.09.2018
գնում պլան-արտաբյուջե-11.12.2018
գնում պլան-19.12..2018
գնում պլան-արտաբյուջե-20.11.2018


«Շրջակա միջավայրի  մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետական բյուջեի և արտաբյուջետային միջոցների հաշվին կատարվելիք 
գնում պլան-պետական բյուջե-15.02.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-15.02.2018թ.
գնում պլան-ՄԱԿ-15.02.2018թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-15.02.2018թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-11.06.2018թ.
գնում պլան-ձեռնարկատիրական-11.06.2018թ.
գնում պլան-Տուկ-24.10.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-24.10.2018թ.
գնում պլան-բյուջե-24.10.2018թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-24.10.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-07.11.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-ԿՕԱ-07.11.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-24.12.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-ՄԱԿ-24.12.2018թ.
գնում պլան-ԿՕԱ-24.12.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-24.12.2018թ.
գնում պլան-արտաբյուջե-26.12.2018թ.
գնում պլան-պետական բյուջե-26.12.2018թ


«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի 2018 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին կատարվելիք
գնում պլան-23.01.2018թ.
գնում պլան-բյուջե-06.08.2018թ.
գնում պլան-բյուջե-20.09.2018թ.
գնում պլան-06.12.2018թ.
գնում պլան-18.12.2018թ.


«Հայանտառ» ՊՈԱԿ 2018 թվականի 
գնում պլան-սեփական-17.05.2018թ.


 

Ապրիլ

20.04.2017թ. ‹‹Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
                          ‹‹Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե

19.04.2017թ. ‹‹Խոսրովի անտառ› պետական արգելոց››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

12.04.2017թ. ‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Զվարթնոց››  ավիաօդերևութաբանական կենտրոն››  ՓԲԸ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե


Մարտ

10.03.2017թ. ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե


Փետրվար

13.02.2017թ. ‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

10.02.2017թ. ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

09.02.2017թ. ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Զիկատար›› բնապահպանական կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Զիկատար›› բնապահպանական կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան,  արտաբյուջե

08.02.2017թ.  "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

07.02.2017թ. ‹‹Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Հիդրոերկրաբանական մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

06.02.2017թ. ‹‹Արգելոցապարկային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Արգելոցապարկային համալիր›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե


Հունվար

27.01.2017թ. ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե
‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

________________

25.01.2017թ. -‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե

 ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե
  ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, բյուջե

________________

11.01.2017թ. - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան,  բյուջե


2016թ.

Դեկտեմբեր

30.12.2016 -‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան, արտաբյուջե

22.12.2016 - ‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
արտաբյուջե

բյուջե (թափոնների ուսումնասիրության ծառայություններ)
արտաբյուջե (Հայաստանում <<ԿԱՕ-ների մասին Ստոկհոլմի կոնվենցիայի համաձայն բաց այրման վայրերում Լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների և Լավագույն բնապահպանական գործողությունների ցուցադրություն)
արտաբյուջե (Հայաստանում ՄԱԿ-ի ՇՄ ծրագրի գործընկերության ներգրավումը քիմիկատների օրենսդրության և արդյունաբերության զարգացմանը)
արտաբյուջե(Հայաստանում նանոանվտանգության վերաբերյաալ ուսուցման վերաբերյա; ուսուցման և ներուժի ամրապնդմանն ուղղված ծրագիր)
արտաբյուջե(Հայաստանում սնդիկի մասին Մենամատայի կոնվենցիայի վավերացումը և իրականացման մեկնարկը)

21.12.2016 - ‹‹Զվարթնոց››  ավիաօդերևութաբանական կենտրոն››  ՓԲԸ-ի գնումների պլան
արտաբյուջե

‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե

21.12.2016 - ‹‹Արփի լիճ›› ազգային պարկ››   ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե

16.12.2016 - ‹‹Զանգեզուր կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե

16.12.2016 - ‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
արտաբյուջե

15.12.2016 - ‹‹Զվարթնոց››  ավիաօդերևութաբանական կենտրոն››  ՓԲԸ-ի գնումների պլան
  արտաբյուջե

13.12.2016 - "Արգելոցապարկային համալիր" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե

09.12.2016 - "Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե

06.12.2016 - ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության  փորձաքննական կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե

‹‹Զանգեզուր›› կենսոլորտային համալիր››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
արտաբյուջե
արտաբյուջե
բյուջե

05.12.2016 - ‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ
արտաբյուջե
բյուջե

Հոկտեմբեր

17.10.2016 - ‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

14.10.2016 - ‹‹Դիլիջան› ազգային պարկ››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան
բյուջե
արտաբյուջե
արտաբյուջե

‹‹Շրջակա միջավայրի վրա ներգործության մոնիտորինգի կենտրոն›› ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

Սեպտեմբեր

19.09.2016 - «Բնապահպանական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» ՊՀ-ի գնումների պլան

‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

‹‹Թափոնների ուսումնասիրության կենտրոն››  ՊՈԱԿ-ի գնումների պլան

"Հայաստանի բնության պետական թանգարան" ՊՈԱԿ-ի գնումների պ

<
>