ԳԱՂՏՆԱԶԵՐԾՎԱԾ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ


2020 թվականի ընթացքում Շրջակա միջավայրի նախարարությունում փաստաթղթեր չեն գաղտնազերծվել:


2019 թվականի ընթացքում Շրջակա միջավայրի նախարարությունում փաստաթղթեր չեն գաղտնազերծվել:


2018 թվականի ընթացքում Բնապահպանության նախարարությունում փաստաթղթեր չեն գաղտնազերծվել:


2017 թվականի ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում փաստաթղթեր չեն գաղտնազերծվել:

2016 թվականի ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում փաստաթղթեր չեն գաղտնազերծվել:


2015 թվականի ընթացքում ՀՀ բնապահպանության նախարարությունում փաստաթղթեր չեն գաղտնազերծվել:

 

<
>