ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


09.04.2021թ.
71․ «Սիլենիում Սթար» ՍՊԸ Ծաղկաձոր քաղաքի Անտառային 1-ին թաղամաս 10 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


06.04.2021թ.
70․ «Գազոյլ» ՍՊԸ Սարչապետ համայնքի Գոգավան բնակավայրի 1-ին փողոց 10/5 հասցեում նախատեսվող բազմավառելիքային լցակայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
69․ «Էն Բի Այ Գրուպ» ՍՊԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Վրացական փողոցի 16/3, 16/4, 16/5, 16/6 հասցեներում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
68․ «Բետոնիտ Տեխնոլոջի» ՍՊԸ Սարիգյուղի բետոնիտային կավերի հանքավայրի «Կենտրոնական» տեղամասի բացահանքի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 


02.04.2021թ.
67․ Հարություն Մանուչարյան Նորք-Մարաշ վարչական շրջան, Նորքի 8-րդ փողոց 1/2 և 1/6  հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
66․ «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ «Մասիսի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ-ի շենքային պայմանների բարելավման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 


30.03.2021թ.
65.  «Դալմա Ինվեստ» ՍՊԸ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ծիծեռնակաբերդի խճուղի 3 հասցեում «Դալմա Գարդեն Մոլ» զվարճաառևտրային համալիրի կցակառույցի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
64.  «Դեդալ» ՍՊԸ Սյունիքի մարզի Եղվարդի մարմարացված կրաքարերի հանքավայրից օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
63.  «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ Լենգինգարդյան փողոցի և Նոյ թաղամասի միջանկյալ հատվածի ճանապարհային և ինժեներական հաղորդակցուղիների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


25.03.2021թ.
62․ «Էկո Մետալ» ՍՊԸ Բանեցված կապարե կուտակիչների վերամշակման արտադրամասի գործունեության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն 
61․ «Էմ Էյ Ջի Դիզայն» ՍՊԸ Հ․ Թումանյանի տուն-թանգարանի երկրորդ մասնաշենքի վերակառուցման և հարկերի ավելացման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
60․ «Պարկ Լոպ» ՍՊԸ Ծաղկաձոր քաղաքի Տանձաղբյուր փողոցի 6/10 և 6/11 հասցեներում հանգստի գոտու ռելսաայիր սահնակների սահուղու կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
59․ «Հայրենիք Շին» ՍՊԸ Շենգավիթ վարչական շրջանի Մ․ Ֆրունզեի փողոց 10/4 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
58․ «ԿԱՄ ԴԵՎԵԼՈՓՄԵՆԹՍ» ՍՊԸ Շենգավիթ վարչական շրջանի Արշակունյանց պողոտա հ․ 33 և 33/2 հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


23.03.2021թ. 
57․ «ԷՅԹԻ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ Տավուշի մարզի Վազաշենի ոսկու-բազմամետաղային հանքերևակման տեղամասերում 2020-2023թթ կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրություն
56․ «Սիթի Սենթր Դիվելըփմենթ» ՓԲԸ Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի 33-րդ թաղամասի կառուցապատման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
55․ «Դավ» ՍՊԸ Նոյեմբերյանի ցեոլիտային տուֆերի հանքավայրի «Նոր Կողբ» տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


19.03.2021թ.
54․ «Ցեոլիտ տեխնոլոջի» ՍՊԸ Նոյեմբերյանի ցեոլիտային տուֆերի հանքավայրի «Նոր Կողբ» տեղամասի հարավ-արևելյան թևի հարակից տեղամասում 2021-2023թթ իրականացվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
53․ Վլադ Հակոբյանի անվան «Համակցված կերերի գործարան» ՓԲԸ Նուբարաշեն ավան 11-րդ փողոց թիվ 75 հասցեում հրկիզարանի տեղադրման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


16.03.2021թ. 
52․ «Եղվարդշին» ԲԲԸ Եղվարդի ավազակոպճային խառնուրդի երևակման տարածքում օգտակար հանածոների 2020-2021թթ կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
51․ «ԱՏ-ՄԵՏԱԼՍ» ՍՊԸ Թաղամիրի ոսկու երևակման տարածքում 2020-2023թթ իրականացվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


15.03.2021թ. 
50․ «Բեքստեյջ» ՍՊԸ Ջրվեժ համայնքի «Ջրվեժ» արգելոցապարկային համալիրի «Ջրվեժ» անտառապարկի տարածքում հանգստի գոտու կազմակերպման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
49․ «Ցեոլիտ Տեխնոլոջի» ՓԲԸ Նոյեմբերյանի ցեոլիտային տուֆերի հանքավայրի «Նոր Կողբ» տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


10.03.2021թ.  
48. «Արարատ ցեմենտ»  ՓԲԸ Արարատի տրավերտինների և կավերի հանքավայրի տրավերտինների և կավերի բացահանքերի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


09.03.2021թ. 
47․ «Մարիամ Գարիկ» ՍՊԸ Մարտունու բազալտների հանքավայրում (2B և 3C1) բլոկների հանքարդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


04.03.2021թ. 
46․ «Մառա և դուստրեր» ՍՊԸ Գանձաքար համայնքում նոր միջնակարգ դպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
45․ «Վարդենիս Քարհանք Վարչություն» ԲԲԸ Սուբաթանի տուֆի հանքավայրի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
44․ «Գոզե» ՍՊԸ Սարիդեմի անդեզիտաբազալտների երևակման տարածքում 2020-2021թթ կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
43․ «Հիդրո» ՍՊԸ Վաղանիտի ԱԿԽ երևակման տարածքում 2020-2021թթ ընթացքում օգտակար հանածոյի երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


02.03.2021թ. 
42․ «Ջինջ Արփա հիդրո» ՍՊԸ «Ջերմուկհիդրո» փհէկ-ի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
41․ «Բիլումե» ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի հարավային տեղամասերում 2020-2021թթ կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
40․ «Հայկ և Ռաֆայել» ՍՊԸ Դիլիջան ԱՊ տեղամաս 1-ին քառ․ 9 անտառմասի տարածքում հանգստյան գոտու կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


26.02.2021թ. 
39․ «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ Հեծանվային սպորտի և Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային, գեղարվեստական մարմնամարզության և ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոցների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
38․ «Մալախիտ Գրուպ» ՍՊԸ Սալիի տրավերտինների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


22.02.2021թ. 
37․ «Ռոփ Լենդ» ՍՊԸ Տաթև համայնքի տարածքում բազմաֆունկցիոնալ էքստրեմալ և ԷԿՕ զբոսաշրջության համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
36․ «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ Դսեղի ծովեր բնության հուշարձանի տարածքում զիփլայնի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
35․ «Բեսթ Ռոուդ» ՍՊԸ Վերիշենի խճակոպճաքարային հանքերևակման տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
34․ «Ա․ Ա․ Բ․ Պրոեկտ» ՍՊԸ Լոռու մարզի Քարաբերդի քվարցային գաբրոդիորիտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
33․ «Գևորգ Անուշ» ՍՊԸ Գեղհովիտի բազալտների հանքավայրի «Ամուրքար» տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


17.02.2021թ. 
32. «ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ Կարմիրսարի կրաքարային մերգելների հանքավայրի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


15.02.2021թ. 
31. «Էկո Գրուպ Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ Նաիրիտ գործարանի արտադրական տարածքում քիմիական նյութերի և վտանգավոր թափոնների ջերմային վնասազերծման կայանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


12.02.2021թ. 
30․ «Ի Էյ Էներջի ըդվայզորի» ՍՊԸ Կապսի ջրամբարի և ինքնահոս ոռոգման համակարգի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


11.02.2021թ. 
29․ «Արիներ» ՍՊԸ Գեղհովիտի բազալտների հանքավայրի «Լյուքսեն» տեղամասում 2020-2022թթ․ երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


04.02.2021թ. 
28․ «Ջերմուկ Գրուպ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի կենտրոն վարչական շրջանի Արշակունյաց պողոտա հ․ 18/1, 18/2, 18/4, 18/13, 18/14 հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


03.02.2021թ.
27․ «Ալվինա հյուրանոցային համալիր» ՓԲԸ Ծաղկաձոր քաղաքի Խ․ Մուրադյան փողոց 3 հասցեում «Ալվինա» հյուրանոցային համալիրի՝ որպես բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիր վերակառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
26․ «Բեյսիք Ինվեսթմենթ Ընդ Դիվելոփմենթ» ՍՊԸ Կարապետ Ուլնեցի փողոց 58/10 հասցեում թվով երկու բազմաբնակարան բնակելի շենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
25․ «ԿԱՄ Դեվլոփմենթս» ՍՊԸ Նոր Նորք վարչական շրջանի Միկոյան փողոց 18 և 18/1 հասցեներում նախատեսվող արտադրական նշանակության շինությունների վերակառուցման, պահեստային շինությունների և պարսպի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
24․ «ՄԼ Մայնինգ» ՍՊԸ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Մելիքյան փողոց 2/1 հողամաս հասցեում նախատեսվող բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


01.02.2021թ.
23․ «Ճարտարապետական Արվեստանոց Աղեկյան» ՍՊԸ Մոնթե Մելքոնյան փողոց 16 հասցեում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
22․ «ՎՄՌ Դևելոփմենթս» ՍՊԸ Շենգավիթ վարչական շրջան, Մանանդյան փողոց 41/44 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


29.01.2021թ. 
21․ «Բեսթ Փրոփերթիս» ՍՊԸ Աջափնյակ վարչական շրջան, Հալաբյան փողոց 75/1 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


27.01.2021թ. 
20․ «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ Արթուր Ալեկսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոցի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


21.01.2021թ. 
19․ «Ջոլի Ֆեմիլի» ՍՊԸ Նոր Նորք վարչական շրջան, Թևոսյան փողոց հ․ 1/5 և հ․ 1/7 հասցեներում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
18․ «Զանգված» ՍՊԸ «Նորք» ինֆեկցիոն կլինիկական հիվանդանոցի վերակառուցման, լաբորատոր և կցակառույց մասնաշենքերի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
17․ «Էյ Էմ Թի» ՍՊԸ Արամուսի բազալտների հանքավայրի «Էյ Էմ Թի» տեղամասի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
16․ «Սյուզի-Հրաչյա» ՍՊԸ Ձորագյուղի պեռլիտային ավազների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


15․ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Վայոց Ձոր-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
14․ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Վայոց Ձոր-6»  միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
13․ «Աշոտ Միրզոյան» Ա/Ձ Էջմիածին-Արտիմետ խճուղի թիվ 1 հասցեում նախատեսվող ավտոգազալցաճնշակայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
12․ «Զանգված» ՍՊԸ Գավառի ակադեմիկոս Ա․ Թամամշևի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի շենքային պայմանների բարելավման շինարարական աշխատանքների  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
11․ «Բերրիություն» ՍՊԸ «Մոլիձորի» անդեզիտաբազալտների երևակումում 2020-2022թթ․ կատարվելիք երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
10․ «Արբակ և որդիներ» ՍՊԸ Եղվարդ համայնքի Զովունի գյուղի Տ․ Պետրոսյան 83/1 հասցեում բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
09․ «Հայգյուղշիննախագիծ» ՍՊԸ Արթիկի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
08․ «Մեր քարեր» ՍՊԸ Մարտունու բազալտների հանքավայրի (1-A բլոկ) օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
07․ «ԱՐՏ-ԷՄ» ՍՊԸ Սառնաղբյուրի պեմզային ավազների հանքավայրի բացահանքի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
 06․ «Վիգեն» ՍՊԸ Լիճքի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 8P հորատանցքի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
05․ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Արմավիր-6» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
04․ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Վայոց Ձոր-3» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
03․ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Վայոց Ձոր-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն


13.01.2021թ. 
 02․ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Վայոց Ձոր-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն


12.01.2021թ. 
 01․ «Արծաթե սյուն» ՍՊԸ Գոգհովիտի բազալտների հանքավայրի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


30.12.2020թ. 

135. «ՀԱԷԿ-ի շինարարություն» ՓԲԸ Դավթաշեն  վարչական  շրջանի, Դավթաշենի  10-րդ փողոց հ.15/4 և հ.15/5 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

134. «Հայնախագիծ» ԲԲԸ Արմավիր-2 միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի նախագծի մշակման ՇՄԱՌԳ հաշվետվություն

133. «Առաջին ծիծեռնակ» ՍՊԸ Էջմիածին քաղաքի, Էջմիածին-Մարգարա խճուղի թիվ 12, 12/1 հողամասերում նախատեսվող ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

132. Քաղաքացի Գուրգեն Սիմոնյան Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Ծ. Իսակովի 24/8 հասցեներում նախատեսվող հասարակական  նշանակության օբյեկտի կառուցման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


24.12.2020թ. 

131. «Նվեր Էդգարի Պետրոսյան» ՍՊԸ Աղվերանի մարմարի հանքավայրում հանքարդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

130. «Ջինջ Արփա» ՍՊԸ «Վայոց ձորի անտառտնտեսության» մասնաճյուղի «Ջերմուկի անտառպետության» տարածքում 6.5 հա տարածքի անտառապատման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

129․ Գրիգոր Հարությունյան Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան 27/7 հասցեում նախատեսվող բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

128․ «Աթենք» ՍՊԸ Գետամեջ 1-ին փողոց, 6-րդ փակուղի, 6-րդ հողամաս հասցեում նախատեսվող պահեստի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

127․ «Էյ Թի Էմ Էս Սոլյուշնս» ՍՊԸ Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ գյուղի վարչական տարածքում՝ Երևան-Գառնի մայրուղու թիվ 6/12 և 6/14 հողամասերում ուղղաթիռային կայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

126․ «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Վայոց Ձոր-2» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

125․ «Ատրիում պրո ստուդիո» ՍՊԸ «Արմավիր-4» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

124․ «Ատրիում պրո ստուդիո» ՍՊԸ «Արմավիր-1» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

123․ «Ատրիում պրո ստուդիո» ՍՊԸ «Արմավիր-7» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն


16.12.2020թ.
122. «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Արմավիր-9» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի (ՄՄՀՏՊՓ) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

121. «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Արմավիր-8» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի (ՄՄՀՏՊՓ) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն

120. «Հայնախագիծ» ԲԲԸ «Արմավիր-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթերի (ՄՄՀՏՊՓ) շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն


15.12.2020թ.
119․ «Հայնախագիծ» ՍՊԸ «Վայոց Ձոր-5» միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն


09.12.2020թ. 
118.  «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ Աշտարակի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


08.12.2020թ. 
117. «Ատրիում Պրո ստուդիո» ՍՊԸ «Դիլիջան» համայնքի միկրոռեգիոնալ մակարդակի համակցված տարածական պլանավորման փաստաթղթի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ռազմավարական գնահատման հաշվետվություն
116. «Կարոշիննախագիծ» ՍՊԸ Թիվ 109 ավագ դպրոցի կառուցման նախագծային աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


03.12.2020թ. 
115.    «Երևաննախագիծ» ՓԲԸ ԱՆ «Հոգեկան առողջության պահպանման ազգային կենտրոնի» վերանորոգման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
114.     «Նորաշեն» ՆՏ ԱԿ Մասիսի բժշկական կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
113.    «էմ էս գրուպ» ՍՊԸ Առինջ համայնքի Պ. Սևակի 17 թաղամասի, 17-րդ փողոց, 17 հողամաս հասցեում նախագծվող բարձրահարկ բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


19.11.2020թ. 
112․ «Գոռտեխպրոեկտ» ՍՊԸ Օհանավան համայնքի Ս․ Ավետիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի հիմնական շենքի ամրացման և մեկ մասնաշենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


18.11.2020թ. 
110. Քաղաքացի Էդուարդ Հովհաննիսյան Աջափնյակ վարչական շրջանի Նազարբեկյան թաղամաս 44/3 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
111. «Էյ Սի Գրուպ» ՍՊԸ Ջրվեժ համայնքի, Ջրվեժ գյուղի 49-րդ փողոցի թիվ 36 և 38-րդ փողոցի թիվ 1 հասցեներում նախատեսվող Սմարթ Սիթի բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


17.11.2020թ. 
109. «Հայաստանի մանուկներ» Բարեգործական հիմնադրամ Դեբեդ համայնքի վարչական տարածքում «Քոաֆ սմարթ» համագումարների կենտրոնի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


11.11.2020թ. 
108․ «Սպիտակ տնակ» ՍՊԸ Նոր-Նորք վարչական շրջանի Դավիթ Բեկ փողոցի հ․155/3 հասցեում նախատեսվող բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


09.11.2020թ. 
107․ «Գրին Ս» ՍՊԸ Արևասարի գաբրոների երևակման տեղամասում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


06.11.2020թ. 
106․ «Էլբատ» ՓԲԸ Բանեցված կապարաթթվային մարտկոցների և այլ կապար պարունակող թափոնների վերամշակման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հաշվետվություն


04.11.2020թ. 
105․ «Հայասա» ԱԿ Շաղափի կրաքարերի հանքավայրի Շերտ-1 (բլոկ 1 C1) բացահանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


03.11.2020թ. 
104․ «Վի Ընդ Բի Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ Դավթաշեն վարչական շրջանի Փիրումյաններ 7/6 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
103. «ՄայՖորեսթ․ ԷյԷմ» ԲՀԿ Շիրակամուտ համայնքում կատարվելիք անտառհիմնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
102․ «Ավան փրոջեքթ» ՍՊԸ Ավան վարչական շրջանի Աճառյան փողոց 39/22, 39/23, 39/24, 39/25 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ.
101. «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ Հովտաշատ համայնքի միջնակարգ դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա մջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
100. «Արփիմեդ» ՍՊԸ Դեղագործական գործարանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
99․ Քաղաքացի Սասուն Գասպարյան Նոր Նորք վարչական շրջանի Դավիթ Բեկ 103/4, 103/6 և 103/8 հասցեներում բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
98. «Առափ» ՍՊԸ Առափի ավազի հանքերևակումում օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով կատարվելիք երկրաբանակա ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
97․ Քաղաքացի Սասուն Ավետիսյան Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Դավիթ Անհաղթ փողոց 14/16 և 14/17, Կ․ Ուլնեցի փողոց 32/33 հասցեներում նախատեսվող բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


30.10.2020թ. 
96․ «ՄայՖորեսթ․ԷյԷմ» ԲՀԿ Ջրաշեն համայնքում կատարվելիք անտառհիմնման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


29.10.2020թ. 
95․ «Սմբատաբերդ» ՍՊԸ Սմբատաբերդի անդեզիտաբազալտների հանքավայրի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
94.  «Լեգալ» ՍՊԸ Ծաղկաձոր քաղաքի Սարալանջի 1-ին փողոց թիվ 1/1 հասցեում հյուրանոցային համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
93. «Ասֆալտագործ» ՍՊԸ Շենգավիթ վարչական շրջանի Շիրակի փողոց թիվ  47/12 հասցեում նախատեսվող ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


28.10.2020թ. 
92.  «Կանաչ թաղ» ՍՊԸ Ավան վարչական շրջանի Ծ․ Աղբյուրի հ․ 61/1 և հ․ 61/6 հասցեում բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
91.  «Վիա գրուպ» ՍՊԸ Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Լենինգրադյան հ․ 23/2 և հ․ 23/10 հասցեներում բազմաբնակարան բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


27.10.2020թ. 
90. «Պեգա» ՍՊԸ Լոռու մարզի Բորբորթի դիաբազային պորֆիրիտների հանքավայրի Աղվեսաքար տեղամասի ընդլայնման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


22.10.2020թ. Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայր-եզրակացություններ

1.    «Էկո Թիմ» ՍՊԸ «Գեոթիմ» ՓԲԸ կողմից N42 հատուկ լիցենզիայի համաձայն Սարավան գյուղի մերձակա տարածքում իրականացվող որոնողական և որոնողագնահատողական աշխատանքների վերաբերյալ

2.    «Գեոթիմ» ՓԲԸ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի հանքարդյունահանման համալիրի փոփոխված նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն

3.    «Էկո Աուդիտ» ՍՊԸ «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ի Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի շահագործման նախագծի վերաբերյալ

4.    «Էկո Աուդիտ» ՍՊԸ «Գեոթիմ» ՓԲԸ-ի Խաչաքար տեղամասում 31.16կմ2 մակերեսով տարածքում որոնողական և որոնողագնահատողական աշխատանքների ծրագրի վերաբերյալ

5.    «Էկո Աուդիտ» ՍՊԸ «Գեոթիմ» ՓԲԸ կողմից Ամուլսարի հարակից տարածքում նախատեսվող ոսկու կորզման կույտային տարալվացման ծրագրի վերաբերյալ

6.    «Գեոթիմ» ՓԲԸ Ամուլսարի ոսկեբեր քվարցիտների հանքավայրի «Տիգրանես»
տեղամասի շահագործման աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ

7.    «Գեոթիմ» ՓԲԸ Ամուլսարի հանքարդունահանման համալիրի աշխատանքային նախագծի վերաբերյալ
 

19.10.2020թ.
89. «ՎԷՀ Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ Նոր Նորք վարչական շրջանի Մոլդովական փողոց թիվ 12/2 հասցեում բազմաբնակարան բնակելի շենքի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

88. «Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ Համակցված շոգեգազային ցիկլով (ՀՇԳՑ) էներգաբլոկի GT13E2 գազատուրբինի կոմպրեսորի արդիականացման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


15.10.2020թ.
87. «Էյջ Բի գրուպ» ՍՊԸ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Պարույր Սևակի 51/11 և Տոնյան 14 հասցեներում նախատեսվող բազմաֆունկցիոնալ համալիրի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ 
86. «Լանջաքար» ՍՊԸ Լանջաքարի բազալտների հանքերևակման տեղամասում 2020-2021 թթ. ընթացքում երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
85. «Կոտայքի և Գեղարքունիքի ԿԿԹԿ» ՍՊԸ Հրազդան քաղաքի տարածքում նախատեսվող Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի կոշտ կենցաղային թափոնների աղբավայրի և Կոտայքի մարզի Ակունք և Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքների տարածքներում փոխաբեռնման կայանների  շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
84.  «Հենդհայ» Սպը Բասենի դացիտային տուֆերի երևակումում 2020-2011թթ. Կատարվելիք երկրաբանահետախուզական աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


12.10.2020թ.
83. Քաղաքացի Զավեն Օվսյան Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի Մոնթե Մելքոնյան փողոց 10 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

82, «Յուլի Դալի» ՍՊԸ Վայոց Ձորի մարզի Գնիշիկի քվարցիտների «Փալի» տեղամասում 2020-2021թ. թ. ընթացքում երկրաբանական ուսումնասիրության աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

81. «Երևանի լուսատեխնիկ» ԲԲԸ Արաբկիր վարչական շրջանի Կոմիտասի 59 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

80. «Բասիս Գրուպ» ՍՊԸ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանի Րաֆֆու փողոց 28 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

79. «Վիկարտ» ՍՊԸ Կապանի ավազակոպճագլաքարային խառնուրդի հանքավայրի/բացահանքի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


30.09.2020թ.
«Ադդրեսս» ՍՊԸ Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի Կ. Ուլնեցու 45/1 հասցեում բազմաֆունկցիոնալ բնակելի համալիրի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


23.09.2020թ.
77, «Մավր» ՍՊԸ «Չանախչի-2» ՓՀԷԿ վերակառուցման և վերազինման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ

78, Քաղաքացի Հովհաննես Չոլախյան Ծաղկաձոր քաղաքի Պահլավունյանց փողոց թիվ 18/4 և 18/5 հասցեներում հյուրանոցային համալիրի կառուցման և հանգստի տնակների վերակառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


23.09.2020թ.
71.    «Հիդրոգեոշին» ՍՊԸ Գորիսի բազալտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հաշվետվություն
75.    Քաղաքացի Տիգրան Հովսեփյան Ջրվեժ համայնքի Ձորաղբյուր գյուղի Ազատության 1/1 հասցեում գյուղմթերքի և սննդամթերքի վերամշակման և փաթեթավորման գործարանի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


18.09.2020թ.
72    «ՀԳՇՆ» ՍՊԸ Գեղհովիտի թիվ 2 հիմնական դպրոցի կառուցման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
73 «Գլոմմա» ԱԿ Աջափնյակ վարչական շրջանի Ջիվան Աբրահամյանի անվան թիվ 111 հիմնական դպրոցի կառուցման նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
74    «Լեգալ» ՍՊԸ Ծաղկաձոր քաղաքի Սարալանջի 1-ին փողոց թիվ 1/2  հասցեում հանգստի տնակների կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


09.09.2020թ. 
70 «Հրազդանի ՃՇՇՁ » ԲԲԸ Կաքավաձորի գրանոդիորիտների հանքավայրի օգտակար հանածոյի արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
69 «Դրուզյա» ՍՊԸ Նովոսելցովո-1 տորֆի երևակման տեղամասերում երկրաբանական ուսումնասիրության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
68 «Մառա և Դուստրեր» ՍՊԸ Վաղարշապատի բժշկական կենտրոնի վերակառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ
67 «Ջերմ աստղեր» Սպը բանեցված անվադողերի վերամշակման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


02.09.2020թ. 
71. «ԶՈՐԱԽԱՉ» ՍՊԸ Նոր Նորք վարչական շրջանում գործող մարզահամալիրի լողավազանի վերակառուցում, նոր մասնաշենքի  կառուցման  աշխատանքային նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նախնական գնահատման հայտ


27.08.2020թ. 
66. «Թ.Ա.Հ.Գ.ԳՐԻԳ» ՍՊԸ Ջրվեժ համայնքի Ջրվեժ գյուղի մանկապարտեզի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հայտ
65. «ՍՎ Ջուր» ՍՊԸ Արզնիի ածխաթթվային հանքային ջրի հանքավայրի թիվ 6/64 հորատանցքից արդյունահանման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
64. «ԷկոՔիմսինթեզ» ՍՊԸ Դիզելային վառելիքի ծծմբազերծման արտադրամասի նախագծի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն


24.08.2020թ.
63. «Հիսալգագ» ՍՊԸ Կաքավաձորի տուֆերի հանքավայրի Կարմիրսարի տեղամասի օգտակար հանածոյի արդյունահանման աշխատանքների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման հաշվետվություն
62. «Արբակ և որդիներ» ՍՊԸ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Գրիբոյեդով փողոցի 17 հասցեում բնակելի թաղամասի կառուցման շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության նա

<
>